DiaDretsInfancia

En motiu del 30è aniversari de l’aprovació de la Convenció dels Drets dels Infants, s’organitzen les jornades de difusió des de la perspectiva de la necessària protecció de l’infant i del seu context.

Aquest any enfoquem la mirada als espais de seguretat, de creixement, de relació i de protecció de la infància. I utilitzem el fang, com a element de la natura, modelable per evocar realitats personals i socials, en els contextos de relació dels infants.

Unicef descriu la infància com un espai delimitat i segur, separat de la vida adulta, on els infants puguin créixer, jugar i desenvolupar-se.

Volem recordar que malgrat els infants de tot el món són reconeguts com a subjectes de Drets, és a dir, tenen Drets que els són propis i reconeguts per la Comunitat Internacional, encara ens trobem amb milions d’infants que no gaudeixen de la protecció necessària i els seus Drets són vulnerats sistemàticament; per exemple, segons UNICEF, 58 milions d’infants no poden accedir a l’educació primària; la dificultat per l’accés a l’aigua potable fa que la malària i les infeccions es transmetin més ràpidament i afecti els infants; la falta de vacunacions, la venda d’infants, els infants soldat, els casaments forçats de les nenes, la desnutrició o l’explotació laboral també en serien un exemple.

Al nostre entorn no estem exempts d’aquesta vulneració, des de l’augment de la pobresa infantil a Catalunya, que fa que les famílies no puguin accedir als recursos bàsics per cobrir les necessitats dels infants, d’alimentació, educatives…, passant per la pornografia infantil, els abusos sexuals als menors, s’està donant un augment del nombre de denúncies, o els infants víctimes de la violència intrafamiliar per posar alguns exemples.

Els infants es troben desprotegits a la nostra societat. Falta inversió en infància per part de les institucions, considerar la gratuïtat 0-3 anys per ajudar les famílies a conciliar la vida laboral i familiar.

Com deia Nelson Mandela “No hi pot haver una revelació més intensa de l’ànima d’una societat que la manera en la qual tracta els seus infants”.

DiaDretsInfancia

DiaDretsInfancia

DiaDretsInfancia

DiaDretsInfancia

DiaDretsInfancia

DiaDretsInfancia

DiaDretsInfancia