FOL

L'alumnat dels cicles de SMX, APSD i EI han estat fent proves i mesurant la il·luminació amb el luxòmetre i el soroll amb el sonòmetre i han vist la importància de no superar els valors límits recomanats per tal d'evitar la pèrdua d'audició

FOL

FOL

FOL