FEAT

El dia 2 del corrent, el Sr. Josep Lluís Aymat, Director de la Federació Empresarial d' Auto transport de la Província de Tarragona, va realitzar una conferència adreçada als alumnes dels CFGS de Transport i Logística i de Comerç Internacional de primer curs, organitzada per la professora Roser Galofré. El tema tractat va ser la situació actual del transport terrestre per carretera, xifres estadístiques, transport i medi ambient, infraestructures, reglamentació i aspectes relacionats amb aquest important mode de transport. Els alumnes van estar molt atents i interessats en el tema i  des d'aquí volem agrair al Sr. Aymat l'excel·lent conferència i atenció vers nosaltres.

FEAT

FEAT

FEAT

FEAT

FEAT

FEAT