capitaMarina

El Sr. Jesús Salvador Lijó, Capità de la Marina Mercant i Pràctic de la Corporació de Pràctics del Port de Tarragona, va realitzar una conferència dirigida als alumnes del CFGS de transport i Logística de primer curs, organitzada pels professors Roser Galofré i Antoni Alcalá,  va explicar la carrera de capità mercant i les funcions en l' actualitat com a pràctic, aspectes  tècnics de les maniobres, dels bucs, de les tarifes i d' aspectes relacionats amb el transport marítim, des de aquí li volem agrair l' entusiasme, proximitat  i professionalitat que ens va demostrar.

Va ser molt interessant tenint en compte l' experiència del Sr. Lijó.