CORRAL NERI1

Els alumnes de CFGS de 1rA, 1rB i 2n B d’Educació Infantil han visitat la granja escola Corral de Neri com a exemple d’un equipament especialitzat en el lleure en entorns naturals i han tingut coneixement de les activitats que es duen a terme per a que els infants comprenguin la feina en el món de l’agricultura i la ramaderia a través de l’observació, la vivència i l’experimentació.

Cadascuna de les sortides s’ha fet coincidir amb la visita d’algun grup d’infants d’infantil per a veure d’una manera més directa la seva interacció amb els animals. Aquesta sortida s’emmarca dins dels continguts curriculars del mòdul 4 El Joc i la seva metodologia.

 

Visita granja escola Corral de Neri Visita granja escola Corral de Neri