BATvisitaURV

Els alumnes de 2n de batxillerat de química han visitat la URV. Han tingut una xerrada per descobrir els graus i sortides de l'ETSEQ i han realitzat un taller de laboratori sobre la destil·lació. Han pogut treballar amb material i tècniques de laboratori a nivell universitari i ha sigut molt profitós.

BATvisitaURV BATvisitaURV