PremiRepsol2018

El passat dijous 29 de novembre l'alumnat del CFGS d'Animació Sociocultural i Turística que va finalitzar els estudis el curs passat, va guanyar el tercer premi dels premis REPSOL convocats pel Consell Comarcal del Tarragonès amb el projecte "DINAMITZACIÓ DE L'ANELLA VERDA DE TARRAGONA". El projecte pretén dinamitzar i reutilitzar els camins del voltant de Tarragona fent èmfasi en el seu valor cultural, paisagistic i natural. Es proposen una serie d'activitats com la descripció d'un seguit d'excursions descrites al Wickiloc, una ruta amb Geocatching, històries de misteri als masos mitjançant codis QR, un dossier pedagògic digital amb activitats didàctiques per a les escoles, un joc que s'hi va jugant mentre seguim una de les rutes i un video promocional de les activitats que es poden fer a l'Anella Verda.

Aquest projecte d'Aprenentatge Servei, s'ha fet en col.laboració amb l'IMET de Tarragona i ha estat tutoritzat per les professores Isabel Gutiérrez i Pilar Figueras.

PremiRepsol2018 PremiRepsol2018 PremiRepsol2018 PremiRepsol2018