CongresAnimacio

Els dies 24, 25 i 26 d'octubre s'ha celebrat a Cuenca el VII Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural, un congrés que es fa cada dos anys a diferents paisos i que enguany s'ha fet a Cuenca. Gràcies a la bona disposició de l'equip directiu i interès del professorat i alumnat hem aconseguit que l'Ins. Vidal i Barraquer hi tingués una representació de 40 alumnes i 3 professores.
 
L'alumnat que va acabar 2n el curs passat hi ha presentat un poster: "Proyecto de dinamización de la Anella Verda de Tarragona", l'alumnat de 2n d'enguany ha preparat unes qüestions adreçades al Dr. Jose Antonio Caride de la Universitat de Santiago de Compostela a l'activitat "Human Library" dirigida pel professor de la UNED Ricard Català, les professores Isabel Gutiérrez i Pilar Figueras han presentat la comunicació "Los proyectos de aprendizaje servicio: una metodologia idónea para la formació de técnicos/as en Animación Sociocultural", i aquesta última professora ha estat moderadora de la taula d'experiències de projectes des de la societat civil, a la vegada que ha format part de l'equip organitzador d'aquest congrés.
 
També hi han participat "Las chicas de Oro" amb la seva obra "No me cuentes cuentos", dirigides per l'animador i educador Francis Montero, exalumne d'aquest institut que ha presentat una comunicació: "Nunca es tarde para sonreir, nunca es tarde para reivindicarse" , i també les nostres col.laboradores del Camp d'aprenentatge de la ciutat de Tarragona amb la comunicació "El Juego en la antiguedad clásica: un proyecto comunitario de inmersión en la vida cotidiana del pasado", projecte en el que hi participa tot el departament de Serveis a la Comunitat.
 
També han assistit diversos animadors dels centres cívics de Tarragona, exalumnes d'aquest Institut. Ha estat una experiència interessantíssima, molt participativa i molt profitosa pels que hi hem assistit.

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio

CongresAnimacio