jornadaIS1

 

El 19 de març a l’ INS VIDAL I BARRAQUER es va celebrar la II Jornada d’Integració Social. 

Aquest curs escolar la jornada ha estat destinada a que els/les pròpies alumnes potenciïn la seva figura professional.

A través del mòdul professional de projecte, l’ alumnat del matí i de la tarda han portat a terme un estudi sobre el seu perfil professional, estudiant tots els recursos i entitats que atenen a les persones en risc social, en cadascun dels següents àmbits: 

1. Dones i joventut. 
2. Menors i infància en risc. 
3. Diversitat funcional. 
4. Persones amb trastorn mental i/o addiccions. 
5. Altres col·lectius d’ especial vulnerabilitat: sense sostre, refugiats i immigrants. 

L’ estudi de totes aquestes entitats i recursos s’ ha centrat en les comarques del Tarragonès, alumnes del torn del matí, i del Baix Camp, alumnes del torn de la tarda.

A partir de l’estudi ,es pot concloure , en general que, malgrat que les integradores i integradors socials són un perfil professional que hi és present en algunes d’ aquestes entitats, continua essent desconegut i/o poc profitós perquè no es coneixen totes les competències que aquest professional pot desenvolupar en les entitats i serveis de caire sòcio-educatiu. D’ aquí el títol de la jornada “Camí fet, camí per fer” (programa amb activitats) on al llarg de la mateixa l’ alumnat portarà a terme diverses activitats que ha planificat i dissenyat durant aquest curs escolar. La finalitat és potenciar la contractació del seu perfil professional, tant necessari en moments com aquest on moltes persones presenten indicadors de risc i vulnerabilitat social i on aquesta figura professional podria aportar solucions.

 

Galeria fotogràfica de la jornada 

jornadaIS1

jornadaIS1

jornadaIS1

jornadaIS1

jornadaIS1

jornadaIS1

jornadaIS1