tcam3

 

El passat dissabte dia 27 de gener, els exalumnes del CFGS d’Animació sociocultural i turística del nostre institut Mario Reyes i Marina Borràs, juntament amb la professora del cicle Isabel Gutiérrez, van presentar el Projecte “Tocant el cel amb la mà” al Fòrum d’Educació i Cultura Popular, celebrat a Barcelona.

El Projecte “Tocant el cel amb la mà” que ha estat guanyador del primer premi REPSOL de Projectes de Cicles Formatius de Grau Superior en la seva 17ena edició està basat en la metodologia de l’Aprenentatge-Servei. La demanda inicial del Projecte partia de la Coordinadora del Museu del Món Casteller i es centrava en la creació de materials pedagògics i activitats didàctiques per a utilitzar en el futur museu que facilitessin l’aprenentatge del món casteller i, al mateix temps, ajudessin a estimar-lo i valorar-lo.

El comitè impulsor del Fòrum està format per diverses entitats entre les que destaquen l’Institut de Cultura de Barcelona (UCUB) de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament d’Ensenyament, el Departament de Governació, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i  el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Consell d’Associacions de Barcelona.

Les experiències presentades es recolliran en una publicació digital.

 

 

tcam2

Tocant el cel amb la mà, al fòrum e’Educació i Cultura Popular

Tocant el cel amb la mà, al fòrum e’Educació i Cultura Popular