fctDUAL

 

El dijous 18 de gener l’empresa Lidl va fer la presentació de la FCT Dual als alumnes del cicle formatiu de grau superior de Gestió de vendes i espais comercials. Va estar molt profitosa per a tots i després de rebre la corresponent informació per part del Sr.Joan Cervantes , cap de formació de vendes, del Sr. Ramón Grau ,cap de desenvolupament i del Sr. Xavier Botifoll, gerent de la botiga de les Gavarres, la participació de dos alumnes ,la Jasmina i el Joel, van explicar la seva experiència como a treballadors de Lidl fent la corresponent FCT Dual a l’esmentat comerç.

Després els alumnes interessats van passar pel procés de selecció. Una bona oportunitat pel futur.