Els alumnes del CFGS de Transport i Logística de primer curs, van assistir el dilluns dia 13 de novembre a una conferencia que va impartir al nostre institut el Sr.Josep Lluís Aymat Director de la Federació d' Autotransport de la Província de Tarragona.

Tractava sobre  un sector tan estratègic com és el transport terrestre per carretera. Es va parlar de les Associacions de transport al pais, de la Feat, dels afiliats, de dades estadístiques del sector, de problemàtiques, de reptes de futur, dels vehicles, de les normatives; va estar organitzada per la professora del Mòdul de Transport Internacional, del cicle Roser Galofré. 

Els alumnes van estar molt interessats pel contingut.

 

Més fotografies

conferencia FEAT 2

Setmana Ciència

Setmana Ciència

Setmana Ciència