El dilluns 30-10-2017 es va ralitzar la xerrada sobre la sostenibilitat al centre a tots els alumnes de 1r d'enguany del Vidal, tant pel torn de matí com pel de tarda.

La Coordinadora de sosteniblitat va explicar quines accions empren el centre per ser més sostenible i què es vol que facin els alumnes.

Es va destacar el grup del FB per compartir cotxe i la importància i el perquè reciclar.

Entre tots fem un Vidal més sostenible!