Les professores Isabel Gutiérrez i Pilar Figueras, van presentar a la 3ª Jornada de Patrimoni i Escola un pòster on s’explicava el projecte d’aprenentatge-servei que l’alumnat d’Animació Sociocultural i Turística (promoció 2015-17) van realitzar el curs passat en col·laboració amb el museu Món Casteller de Valls.

La jornada, amb el títol “Estratègies i experiències d’educació patrimonial col·laborativa” es va realitzar els dies 29 i 30 de setembre a la seu del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa i va ser organitzada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.