Visita de la Consellera

El dijous dia 14 de març va visitar l’Institut Francesc Vidal i Barraquer la Hble. Sra. Anna Simó Castelló, consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 
Posteriorment es va portar a terme una trobada amb les direccions dels centres del Tarragona a la sala d’actes de l’Institut amb la participació de la consellera, del Sr. Joan Manel Audí Gil, director del ST d’Educació a Tarragona, el Sr. Diego Cañavate Cordobés, adjunt a la direcció del ST d’Educació a Tarragona i la Sra. Marta Molina Àlvarez, cap del Gabinet de la Consellera.

Visita de la Consellera