Premi Conviure del Parlament de Catalunya

Les alumnes de Gestió Administrativa en l'àmbit Jurídic van quedar finalistes al Premi Conviure organitzat pel Parlament de Catalunya. En aquesta activitat van debatre junt amb altres 4 centres un projecte de llei simulat "per aconseguir la igualtat de gènere i empoderar les dones i les nenes".
 
Aquesta sessió va posar punt final a la feina duta a terme per les estudiants durant mesos en que es va anar treballant i introduint esmenes al text que finalment va ser aprovat per unanimitat.