Passatge del Terror Sanatori Santa Fe

L'alumnat d'Animació sociocultural i turística va organitzar el passatge del terror anomenat Sanatori Santa Fe, al qual van assistir gairebé 500 persones entre alumnat i professorat del centre. Això els ha permès desenvolupar  tasques  com l'organització de grans esdeveniments, cartelleria, gestió de grups, disseny de decorats i atrezzo, maquillatge i caracterització... Segons l'avaluació dels participants podem dir que el resultat va ser un gran èxit!