SSCS208 - Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Certificat de professionalitat (450h – 1 curs)

T’has quedat a les portes de cursar el cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a persones en situació de dependència o un altre cicle de la família de serveis socioculturals i a la comunitat? Vols formar-te en atenció social?

Aquesta és la teva oportunitat!!

certificat de professionalitat

A l’INS. Francesc Vidal i Barraquer pots cursar el certificat de professionalitat “SSCS208 - Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials” (450h – 1 curs) que et permetrà convalidar mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a persones en situació de dependència. 

No et quedis un any sense estudiar!! Aprofita per tenir un certificat de professionalitat i aprofundir en continguts que posteriorment podràs convalidar i et permetran tenir més temps per assolir el CFGM amb èxit!!

Informació i continguts

Títol: Certificat de Professionalitat SSCS20: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Àrea professional: Atenció social

Nivell de qualificació professional: 2

Durada: 450 hores

Inici previst: Octubre de 2023

Horari: De 15:00 a 20:00

Competència general

Atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Entorn professional

Àmbit professional

Se situa en l’àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d’atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia.

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat professional en el sector de prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social.

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

 • Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
 • Cuidador/a de persones dependents en institucions.
 • Gericultor/a.

Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives

MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. (100 hores)

UF0127: Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents. (30 hores)

UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions. (70 hores)

MF1017_2: Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions. (70 hores)

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. (70 hores)

MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 hores)UF0129: Animació social de persones dependents en institucions. (30 hores)

UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. (50 hores)

UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. (50 hores)

Formació complementària

FCSL02: Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores).

FCOO03: Inserció laboral, sensibilització ambiental i en la igualtat de gènere (10 hores)

MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions. (80 hores)

Podeu consultar els continguts en l’enllaç següent: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/20_millorar-el-perfil/programes-formatius/ca/SSCS0208_cat.pdf

Requisits d’accés

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
 • Tenir un certificat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau -FP1)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

Inscripcions

Per participar en el procés de selecció per a fer el curs, podeu inscriure-us omplint el següent formulari: 

https://forms.gle/zrT1s3kK1Zs18gLV9 

Proves de competències clau

En funció de les places disponibles, durant el mes de setembre-octubre es realitzaran al centre les proves de competències clau, que us permetran d’accedir al curs en cas de no complir els requisits d’accés.

Accés al CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència (APSD)

Les convalidacions s’efectuen a nivell del departament d’educació i no varien del centre on es cursa el cicle. Si disposes  del certificat de professionalitat “SSCS208 - Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials” i vols cursar el cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència es pot demanar la convalidació dels mòduls professionals M1, M2 (parcial), M3 (parcial), M4 (parcial) i M8 (parcial).

 

 

Logo SOC  Logo educacio Logo ministeri