Empreses de DUAL TIL 1/2

Aquestes darreres setmanes ens han visitat les empreses ofertants de pràctiques DUAL per al Cicle de Transport i Logística. Entre les primeres a visitar-nos trobem AG90 Group, Port de Tarragona, Euroports, Fruport, Gorgori, Kellogg's i Messer. Agraïm també la presència de l'alumnat de Administració i Finances, Màrqueting i Publicitat i Comerç Internacional que han assistit a algunes de les presentacions.