2A IS Projecte

L'alumnat de 2n A del CFGS Integració Social ha presentat el resultat del seu treball del Mòdul de Projecte consistent en la creació d’una eina o prototip d’un producte per a la integració i l’acollida de persones nouvingudes. Per a dur a terme aquest projecte, hem comptat amb la col·laboració de les professionals dels següents equipaments i serveis:

  • Aula d’Acollida de l’Escola Cèsar August
  • Aula d’Acollida de l’Institut Pons d’Icart
  • Centre d’acollida Llar Garbí gestionat per l’Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS)
  • Servei de Primera Acollida i Atenció Integral Orió, gestionat per INTRESS
  • Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania (UTIC) de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona
  • Servei REFUS d’atenció a persones refugiades de Creu Roja Tarragona.

Com a resultat del treball realitzat, l’alumnat ha elaborat diversos materials didàctics per a contribuir en l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes i el coneixement de la ciutat de Tarragona. També s’han dissenyat una pàgina web que recull informació sobre els recursos formatius i un mapa de recursos de lleure existents al territori i que poden ser d’interès de les persones migrades per tal de facilitar el seu procés d’integració social.

Les professionals dels diferents serveis i entitats amb què s’ha col·laborat han assistit a la presentació dels diferents projectes i han pogut recollir el material elaborat.