Jornada sobre noves tecnologies dins del món de la logística-ICIL LAB

El passat divendres 17 de febrer, professorat de Comerç Internacional i Transport i Logística del centre va assistir a la "Jornada sobre noves tecnologies dins del món de la logística" que va tenir lloc a les intsl·lacion de l'ICIL LAB al Dfactory de la Zona Franca de Barcelona.
 
En les mateixes, l'ICIL (Institute for Careers and Innovation in Logistics & Supply Chain) va oferir la seva col·laboració i mitjans per potenciar dels estudis dels diferents instituts de formació professional de Catalunya que imparteixen aquests dos cicles.  Una col·laboració que, a més a més de molt interessant, seria gratuïta.
Esperem en els propers mesos poder implementar en els cicles de Transport i Logística i Comerç Internacional noves eines tecnològiques i noves metodologies totalment enfocades a la pràctica professional.

 

 Jornada sobre noves tecnologies dins del món de la logística-ICIL LAB

 Jornada sobre noves tecnologies dins del món de la logística-ICIL LAB