Avís:

 • La informació proporcionada en aquesta pàgina està subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció l’heu d’anar revisant.

 Batxillerat - Preinscripció i matrícula

A

Criteris d’assignació de plaça

B

Preparació de la documentació

C

Calendari

Informació actualitzada el dia 18 de març de 2024

Presentació i seguiment de la sol·licitud de preinscripció

1

16 d'abril : Oferta inicial de places

Del 18 al 25 d'abril de 2024: presentació de sol·licituds

Fins al 26 d'abril de 2024 es pot presentar la documentació acreditativa que no s'hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

Codi de centre: 43005704

En cas de tenir alguna dificultat per a realitzar la preinscripció podeu passar pel centre del 22 al 25 d’abril de les 12:00 a 14:00 hores.

Enllaç per demanar cita prèvia.

2

17 de maig de 2024: Publicació de la  llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Llista puntuació provisional

3

Del 17 al 23 de maig de 2024: Presentació de reclamacions

Eina electrònica per adjuntar les reclamacions:

Presentació de reclamacions

29 de maig de 2924: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Llista resoltes les reclamacions

3 de juny de 2024: llista ordenada, a partir de les 12:00 hores

Llista ordenada

20 de juny de 2024: oferta final de places escolars

Oferta final de places

4

20 de juny de 2024: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Llista alumnes admesos

Llista d’espera

Formalitza la matrícula

5

Del 21 de juny a l'1 de juliol de 2024: matrícula de l’alumnat preinscrits a batxillerat amb plaça assignada 

5.1. DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA   (caldrà tenir-la escanejada per adjuntar-la a un correu, recomenem baixar-se l’aplicació DINATIA)     

 • 1 fotografia tipus carnet.
 • 1 còpia DNI, NIE o PASSAPORT.
 • Menors d'edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
 • 1 còpia targeta sanitària.
 • Resguard títol d'ESO 
 • Certificat qualificacions globals d'ESO.
 • El dia de la matrícula us informarem de com fer el pagament.

L’alumnat queda oficialment matriculat quan ha formalitzat la part de la matrícula online, ha entregat tota la documentació en les dates establertes, s’ha revisat la documentació amb els originals d’aquesta i formalitzat el pagament.

5.2. CALENDARI DE MATRÍCULA DEL CENTRE

Per tal d'organitzar la matrícula i evitar cues innecessàries s'ha establert el criteri d'assignar es dates per la primera lletra del cognom amb el següent horari i calendari de matrícula de Batxillerat:

 • Dia 21 de juny d'11:30 a 13:30 hores: alumnat (A, B, C, D, E i F)
 • Dia 25 de juny d'11:30 a 13:30 hores: alumnat (G, H, I, J, K i L)
 • Dia 26 de juny d'11:30 a 13:30 hores: alumnat (M, N, Ñ, O, P , Q, R)
 • Dia 27 de juny d'11:30 a 13:30 hores: alumnat (S, T, U, V, W, X, Y i Z) i també alumnat que no hagi fet la matrícula en els dies assignats
 • Dia 28 de juny d'11:30 a 13:30 hores: alumnat que no hagi fet la revisió de la matrícula en els dies assignats.
 • Dia 1 de juliol d'11:30 a 13:30 hores: alumnat que no hagi fet la revisió de la matrícula en els dies assignats.

L'ALUMNAT QUE NO REALITZI LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA.

5.3. PAGAMENT MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA

Una vegada formalitzada la matrícula, presencialment i telemàticament, haureu de fer l'abonament a través de l’aplicació DINANTIA Preu tot el curs (menors de 28 anys): 60 €

 Informació actualitzada el dia 17 de maig de 2024