Dates de preinscripció:

 


En relació a la informació dels estudis del nostre centre, podreu trobar tota la informació en els següents enllaços:


Cicles Formatius de Grau Mitjà. (LOE)

Família professional d’ Administració i Gestió:

Família professional de Comerç i Màrqueting:

Família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat:

Família professional d’ Informàtica i Comunicacions:


 *: DUAL - La realització d'aquesta modalitat d'estudis, sempre dependrà de l'oferta de places per part de les empreses.

 
 L'adreça on podreu trobar tota la informació actualitzada és: