Passatge del Terror : La Purga

El passatge del Terror ha sigut un èxit un any més. L'alumnat de 2n Animació sociocultural i turística ha organitzat el passatge del Terror, inspirat en la pel·lícula La Purga.

Des del mòdul d'Animació Turística es programa el passatge, i des del més de setembre que estan realitzant tasques tan d'organització com de preparació de l'espai, ja que darrera d'aquesta activitat hi ha moltes hores de feina. 

Dur a terme un passatge del terror permet posar en pràctica algunes de les competències d'un/a animador/a com:

  • tria de la temàtica, fil argumental: personatges, vestuari, maquillatge,...
  • disseny i execució de la difusió: disseny del cartell, disseny de les invitacions, fer difusió per xarxes socials i fer activitats de difusió al centre...
  • disseny de l'espai: recorregut, decoració dels diferents espais tematitzats, atrezzo, llums, so,...
  • organització: correu informatiu als tutors, distribució i assignació horària dels grups, correu al professorat implicat assignant hora, repartir les invitacions a les classes, correu invitació a tot el personal del centre,...

El dijous 3 va realitzar un passi previ amb 2 grups per tal que poguessin avaluar-lo i poder incorporar les millores proposades, i divendres es van dur a terme el Passatge pel qual van passar 14 grups, amb alumnat de  2n curs de tots els cicles i de BAT, a més a més del professorat; en total van passar unes 400 persones.

La valoració que en van fer va ser molt positiva, tan de la tematització com de l'ambientació i de la tensió i por que els va generar. Per tant podem dir que hem assolit l'objectiu!

Agraïm la participació de tots els assistents i la bona predisposició que van mostrar durant l'activitat. Això ens encoratja a seguir dissenyant activitats per a tots vosaltres!