Tallers sensorials

El grup de 1C d’EI (educació infantil), des del mòdul d’M6 Desenvolupament cognitiu i motriu, han elaborat tallers d’estimulació sensorial adreçats a infants de l’etapa d’educació infantil. En aquests tallers han tingut en compte els següents punts:
  • Definir el tipus i l’edat de l’infant a qui va adreçat.
  • Enumerar els objectius que es volen assolir.
  • Establir la durada i l’espai per dur-los a terme.
  • Explicar la seqüència per desenvolupar-los.
  • Elaborar el registre d’observació per avaluar-los.
  • Redactar les conclusions i valoració una vegada feta la simulació amb els
    companys i companyes de classe.
Una vegada fet el taller, l’alumnat va rebre d’una banda, la valoració de la resta del grup (coavaluació) i del professorat i d’una altra, la pròpia autoavaluació donat que és una eina que els permet reflexionar sobre quins aspectes canviarien o millorarien si tornessin a implementar el taller.

L’alumnat va gaudir de l’intercanvi d’experiències passant pels racons que es van crear per cada taller (en total set) i estimulant els diferents sentits.