Constitució Consell Assessor d'empreses transport i logística

 
L'Institut F. Vidal i Barraquer, de Tarragona va constituir el Consell Assessor d'Empreses del CFGS de Transport i Logística, organitzat per la Responsable d'Empresa FP del centre Roser Galofré, juntament amb l'equip directiu, encapçalat pel Director Narcís Castañedo, Cap de Departament Marisi Vila i tutors del centre. Les empreses participants han estat Euroports, Arola, Pañalón, Transpais i Gorgori, a més des de l'àmbit empresarial hem comptat amb l'AEQT, Associació de Consignataris, APPORTT i la FEAT, i més endavant altres agents socials.
 
Va presentar el centre el Director Narcís Castanedo, la Cap d'Estudis i la Responsable d'Empresa FP. Es va donar a conèixer la nova Carta de serveis del centre, que també concreta el funcionament del Consell; els objectius del qual seran: millorar i incrementar la col·laboració i les aliances amb les empreses, fer que la formació que estem impartint d'aquest perfil correspongui amb les necessitats del sector del transport i la logística, difondre i ampliar els serveis que ofereix el centre, participar en accions conjuntes del centre i les empreses, entre molts d'altres.
 
De ben segur que aquest Consell serà una bona eina per poder treballar aquest important perfil professional, dirigit a un sector tan estratègic i important. El nostre agraïment a tots els membres.