Conferència: Mercaderies perilloses per carretera ADR

En Xavier Torres, Conseller de Seguretat ADR, representant i professor de la FEAT de Tarragona, va realitzar una excel·lent conferència adreçada als alumnes del CFGS TIL 2B, organitzada per la professora especialista Yolanda Anguera.
Va explicar la normativa ADR, els perills que comporta aquest transport, les classes de mercaderies, les etiquetes de perill, els panells, la documentació emprada, els embalatges i totes les característiques d'aquestes importants mercaderies per la nostra zona, a banda de tots els temes relacionats amb el transport de mercaderies perilloses per carretera (segons l'Acord Internacional ADR).