Mobilitat

Projectes Europeus

 netinvet

NETINVET és una xarxa europea de centres i empreses de formació, en què la confiança mútua s'ha establert amb la finalitat de proporcionar als joves oportunitats de mobilitat durant el seu itinerari de formació. Es refereix als programes de formació en l'àmbit del Comerç Internacional, però s'inclina a estendre a altres cursos de formació en el sector de Comerç i Serveis. 

La cobertura actual de la xarxa s'estén a 9 països: Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Romania, Eslovènia i Espanya. Per a cada un d'aquests països, les autoritats competents (ministeris, agències nacionals, organitzacions professionals i comercials) s'han associat per fomentar i donar suport a la configuració de la xarxa, que es compon d'uns cinquanta centres de formació (nombre que en l'actualitat està creixement) i més de 150 empreses relacionades. 
Els alumnes matriculats en cicles formatius de grau superior de la Família Professional de Comerç i Màrqueting, en la majoria de països de la Unió Europea, tenen la possibilitat de participar en aquest programa.

El procés de participació del nostre centre en aquest projecte, sorgit per iniciativa de l'Steering Committee de la xarxa NETINVET, va començar fa dos cursos. Aquestes són les accions que s'han dut a terme:

Març de 2016.- Quatre estudiants de Comerç Internacional de l' Institut Louise Michel de Narbonne van visitar-nos durant dues setmanes. Van compartir classes i vivències amb els alumnes de 1r de Comerç Internacional del nostre institut, tal i com ja van fer tres dels nostres estudiants al mes de gener a la ciutat francesa, en el marc de les estades que formen part del programa Netinvet. Al llarg d' aquests dies, van poder compartir classes i sortides curriculars programades per aquest grup.

Gener de 2016.-Tres estudiants de Comerç Internacional realitzen una estada formativa de 15 dies a l' Institut Louise Michel de Narbonne. Les estades van ser una experiència molt enriquidora per a tots i van suposar en alguns casos un descobriment de la realitat dels altres, així com un intercanvi interessant d'idees i de bones pràctiques.

Octubre del 2015.- Rebuda al nostre centre del director i dos professors de l' Institut Louise Michel de Narbonne per concretar la possibilitat de fer intercanvi d'alumnes, els primers dels quals aniran durant 15 dies al gener del 2016 al centre de Narbonne, per fer una estada formativa. Al mes de març aniran alumnes per tal de fer l'FCT a empreses de Narbonne. Posteriorment vindran alumnes de Narbonne al nostre institut per tal de fer estades formatives i també alumnes per fer l'FCT a empreses de Tarragona.

Juny del 2015.- Rebuda al nostre centre de la directora i la professora de mobilitat del centre d'Angeliers per tal de concretar la possibilitat de fer intercanvi d'alumnes. 

Març del 2015.- Assistència a l'Assemblea General de NETINVET que es va celebrar a Berlin els dies 23 i 24 de març de 2015, per posar en comú les conclusions finals i trobar centres possibles per fer la mobilitat.

Curs 2014-2015.– Assistència de la professora del departament de Comerç Belen Riola a la ciutat francesa d'Aix-en-Provence durant una setmana al novembre del 2014, per tal de comparar el currículum dels cicles formatius de Comerç Internacional I Transport i Logística i adaptar-los a fi de poder fer mobilitat i convalidació de les Unitats formatives cursades dintre de la mobilitat.

Curs 2013-2014.– Participació en aquest projecte, emmarcat en el programa Leonardo da Vinci (VETPRO). L'objectiu principal del mateix és facilitar que professors dels cicles formatius de Comerç Internacional I Transport i Logística dels centres de la xarxa, puguin visitar i conèixer els sistemes de Formació Professional dels països socis (França, Itàlia, Holanda i Bèlgica), intercanviar experiències i preparar accions de mobilitat per l'alumnat d'aquests cicles.

 

Link a la pàgina inicial: http://www.netinvet.eu/home

 

mobilitat

NOTÍCIES RELACIONADES