Comunicació - Avisos

Dades d'especial interès

S'ha obert el termini de presentació de sol.licituds del contracte de neteja del centre per a 2020. Tota la informació la trobareu en el següent enllaç.

 

Enllaç a la Plataforma de contractació pública de la publicació de l’anunci del contracte del servei de neteja:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=53490726&reqCode=viewCn

 

Data límit presentació propostes: 04/11/19 13:00 h