Treballem per les ODS

Promovem activament les ODS a l’aula:

  • 5. Igualtat de gènere
  • 4. Educació de qualitat
  • 10. Reducció de les desigualtats
  • 12. Consum i producció responsables