Institut Francesc Vidal i Barraquer

Cookies must be enabled in your browser
Log in using your account on:

Is this your first time here?

Alumnes

Per validar-se per primer cop al Moodle, els alumnes han d’utilitzar d’usuari les dues primeres lletres del nom, les dues del cognom i les últimes 3 xifres sense lletra, del DNI/NIE/Passaport. De clau d’accés, el NIF/Passaport (lletres en majúscula) . Un cop validats, han de canviar la contrasenya.

Pàgina de recuperació i canvi de contrasenya d'alumnat: aquí

Professors

L'usuari i contrasenya per professors seran els del correu electrònic XTEC.

Per a poder entrar heu de tenir activat IMAP en el vostre compte de correu. Veure vídeo.

Cal entrar al correu XTEC i comprovar que estigui activada aquesta opció de seguretat.

Pàgina canvi de contrasenya serveis XTEC: aquí