CACScalenda segonesCperfilC   
pre2017 8

ACTUALITAT DEL CENTRE

 


BAT

Els estudis de batxillerat al nostre centre
La normativa legal que regula els estudis de Batxillerat  a Catalunya permet  que cada institut faci una oferta pròpia de matèries de modalitat i d’optatives. Aquí s’exposa el nostre projecte curricular.

RELACIÓ ENTRE LES BRANQUES EN QUÈ S’AGRUPEN ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU I LES MATÈRIES DE MODALITAT DE BATXILLERAT
Amb la nova prova de selectivitat, l’accés als estudis universitaris resta condicionat per les matèries de modalitat de batxillerat, que es distribueixen en les cinc branques de coneixement en què s’agrupen els estudis universitaris. Aquestes matèries tenen un valor diferent de puntuar en la fase específica en funció d ela branca a què es vinculen

BRANQUES DE CONEIXEMENT DELS GRAUS

 

MATÈRIES DE MODALITAT

 

ARTS I HUMANITATS

Anàlisi musical,Anatomia aplicada, Arts escèniques,  Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Història de la música i la dansa, Geografia, Grec, Llatí, Literatura castellana, Literatura catalana, Llenguatge i pràctica musical, Història de l’art

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Economia de l’Empresa, Geografia, Literatura castellana, Literatura catalana , Llatí, Matemàtiques  aplicades a les ciències socials

CIÈNCIES

Biologia, Ciències de la Terra i Medi ambient, Física, Matemàtiques, Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

Biologia, Ciències de la Terra i Medi ambient ,Física, Matemàtiques , Química

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Ciències de la Terra i Medi ambient, Dibuix tècnic , Electrotècnia
Física , Matemàtiques ,Química, Tecnologia industrial

Les matèries de modalitat al nostre centre

NOTA INFORMATIVA: abans de fer la tria de les matèries de modalitat, és molt important  consultar les taules de ponderacions de matèries de modalitat de batxillerat establertes per les diferents universitats , hptts://accesnet.gencat.cat/accesnet

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

 1. Itineraris de Ciències de la naturalesa

La combinació de matèries de l’itinerari amb la matèria de Física d’ optativa  es correspon amb la majoria dels estudis universitaris de la branca de Ciències, com ara: Bioquímica, Biotecnologia, Ciències de l’Activitat física i de  l’esport, Física, Genètica, Química, Matemàtiques, Medicina, Fisioteràpia, Òptica, Podologia, Veterinària, etc, i  també amb Educació infantil  i Educació primària.
L’itinerari  científic, està relacionat amb els estudis de Geologia i Ciències ambientals.
Si es volen cursar estudis relacionats amb la Biologia o alguns estudis de l’àmbit  de les Ciències de la Salut  com Farmàcia, Infermeria, Nutrició i Psicologia, es pot optar per qualsevol dels dos itineraris

 

 1. Itineraris de tecnologia

 L’itinerari  amb la matèria de Dibuix tècnic, està relacionat amb els estudis d’Arquitectura, I enginyeries com Enginyeria de disseny industrial, Enginyeria mecànica o Enginyeria d’edificació, entre  d’altres.

 

 

 

MODALITAT HUMANÍSTIC I SOCIAL

 1. Itineraris de Ciències Socials

Aquest itinerari és indicat per a aquelles titulacions pertanyents  a la branca de Ciències Socials  i jurídiques relacionades amb l’àmbit de l’empresa i les finances, com ara Administració d’empreses, Economia, Estadística, Relacions laborals, i també amb els estudis
De Ciències polítiques, Educació social, Sociologia, Treball social o Turisme, entre d’altres.

 1. Itineraris d’ humanitats

Pel que fa a les humanitats, permet accedir a estudis d’Arqueologia, Història, Història de l’art, Filosofia, i a tots els estudis relacionats amb les llengües i la literatura, com ara les Filologies, Estudis lingüístics, Lingüística, Llengües i literatures modernes i Traducció i interpretació entre d’altres.
També es pot accedir a estudis de la branca de Ciències socials i jurídiques com Educació infantil, Publicitat i relacions públiques, Periodisme, i estudis de la branca d’Humanitats com Comunicació i Periodisme audiovisual.

 

A continuació es pot consultar els itineraris que s’han confeccionat en els nostre centre partint de les modalitats

  

1r BATXILLERAT (LOMCE)

 

 • Matèries comunes

 

1r  Curs

Llengua catalana i literatura

2h+1

Llengua castellana i literatura

2h+1

Llengua estrangera

3h

Educació física

2h

Filosofia

3h

Tutoria

1h

Matèria comuna d’opció

4h

Matèria de modalitat 1

4h

Matèria de modalitat 2

4h

Matèria de modalitat 3 o específica

4h/2h

TOTAL

30h

 

Matèries de modalitat humanístic-ciències socials

Matèries de modalitat científic-tecnològi

Llatí (comuna d’opció- humanístic)

Matemàtiques I (comuna d’opció)

Economia d’ empresa I (comuna d’opció- CCSS)

 Biologia I

Història del món contemporani

Dibuix tècnic I

Economia

Tecnologia Industrial I

Grec

Química I

Literatura universal

Ciències de la terra

 • Matèries específiques

 

Psicologia

Llengua estrangera: Francès

Religió

Altres matèries del centre

 

 

 

 • 2n BATXILLERAT (LOE)

 

 • Matèries comunes

 

2n Curs

Llengua catalana i literatura

2h

Llengua castellana i literatura

2h

Llengua estrangera

3h

Història de la filosofia

3h

Història  d’ Espanya

3h

Tutoria

1h

Matèria de modalitat 1

4h

Matèria de modalitat 2

4h

Matèria de modalitat 3

4h

Matèria de modalitat 4 o optativa

4h/2h

TOTAL

30h

 

 • Matèries de modalitat

Modalitat Humanístic-CCSS

Modalitat científic-tecnològic

Economia de l’empresa II

Biologia  II

Geografia

Dibuix tècnic II

Història de l’art

Física II

Matemàtiques   CCSS II

Matemàtiques, II

LLatí II

Tecnologia Industrial II

 Literatura castellana

Química II

Literatura catalana

Ciències de la terra II

      

 • Matèries optatives

FEC

Iniciació a l’ alemany

Nutrició i literatura

Història i cinema

Estada a l’empresa

Literatura catalana

Llengua estrangera: francès (2 h)

Altres matèries del centre

 

 

 

 

 

 

* És obligatori la realització del Treball de Recerca tant en LOE com LOMCE. Es  comença en el segon quadrimestre de 1r curs i es finalitza el gener de 2n curs.

 

ACCÉS AL BATXILLERAT
· Graduat en ESO
· Títol de auxiliar (FP1)
· 2on curs de BUP

 

 

Un institut modern

Un centre modern i dinàmic

L'antiguitat i el precari estat de conservació en que es trobava el nostre institut va fer que la Generalitat engegués un projecte de quatre etapes  per a la remodelació complerta de les instal·lacions. La primera fase va finalitzar l'any 2005 amb la inauguració d'una ala nova d'aules en substitució d'antigues naus de tallers. Actualment les quatre fases estan finalitzades. Coincidint amb el començament del curs  2010/2011 va finalitzar la remodelació total del centre.


Nou edific

S'ha construït un edifici nou de quatre plantes, dedicat a aules; a la part baixa alberga un magnífic i lluminós bar/menjador. Aquest edifici s'ha fet  paral·lel per la part interior a l'edifici que dóna a la rambla President Companys, aprofitant antigues naus/tallers d'FP.

Altrament, s'ha condicionat interiorment  l'edifici històric que estava molt deteriorat, (l'edifici  de dues plantes del carrer de Soler Morey, que va ser la original Escola del Treball de Tarragona) aquest edifici s'ha destinat a Secretaria, oficines,  sala de professors i els diferents departaments; a la seva planta baixa cal destacar una esplèndida Sala d'Actes, moderna i funcional.

Finalment s'ha dut a terme la remodelació i condicionament de l'edifici de quatre plantes que dóna a la Rambla President Companys, també destinat a aules.

Totes aquestes millores, ens ha convertit en l'institut més nou  i modern de la ciutat de Tarragona.

L'esperit de millora i renovació que sempre ha caracteritzat l'institut, l'ha portat a aconseguir, l'any 2004, la certificació ISO 9001-2000. Va ser el primer institut de les comarques tarragonines en assolir-la. En aquella ocasió vam rebre la visita de la consellera d'Educació que així va voler donar suport a l'esforç fet per a la millora de la qualitat de l'ensenyament.

Sala d'actes

 

VALORACIÓ JORNADES TÈCNIQUES FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING.

Element Selection

Element Selection

 

 

VALORACIÓ JORNADES TÈCNIQUES FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETINGt

 El dilluns dia 26 vam realitzar la jornada de la família de Comerç i Màrqueting i la valoració que fem és molt bona, i aquesta es fonamenta en els comentaris realitzats pels alumnes.

Se’ls va dir que havien de prendre notes, ja que haurien de fer un petit resum amb opinió personal de les mateixes, el qual entregarien als tutors corresponents. Per tant la valoració que fem és a partir dels comentaris dels alumnes, ja que pensem que aquestes les organitzem i treballem pensant en ells.

 

 • Vam començar les jornades a les nou del matí i la primera ponència va ser a càrrec de Narcís Castanedo, director de l’ Institut i professor de màrqueting. Va ser una ponència propera als espectadors. Va tractar un tema adient pel que fa al màrqueting, el “storytelling”, però en un to molt distès. Això és el que va fer atractiva la seva xerrada, potser la més valorada per part dels alumnes. Va saber captar l’atenció del públic en diverses ocasions, fem participar a l’auditori i amb vídeos molt emotius que tocaven els seus sentiments i que els vam fer reflexionar.

 

 • Seguidament, va ser Genoveva Climent, representat del Port de Tarragona. El títol de la seva ponència era “Estrategias para el desarrollo del sector portuario-logístico”. Aquesta xerrada va ser interessant pels alumnes de comerç internacional i transport i logística, tot i que van assistir-hi tots els grups per què vam pensar que seria interessant que tots poguessin conèixer el funcionament del Port de Tarragona, com un dels ports més atractius de la península. L’expressió corporal era correcta, no intentava captar l’atenció del públic en excés, sinó que es centrava en la gent que l’escoltava. Aquesta ponència als alumnes de Comerç i Màrqueting i el de Comerç mitjà els hi va constar una mica d’entendre.

 

 • Desprès de l’esbarjo van separar els grups per especialitats i el Sr. Sánchez director del Port de Tarragona va fer una conferència als alumnes de Transport i Logística i Comerç Internacional, sobre els “Nous reptes de la logística actual”, la qual va ser molt interessant i molt profitosa i per una altra part el Sr. Marcos Villar, director financer del Brico Depôt, pels alumnes de Comerç mitjà i Comerç i Màrqueting. La conferència “ Reflexions per a millorar els resultats comercials” Aquesta va ser una xerrada molt pròxima als oients, cal dir que es va fer a la capellà, que es tracta d’un aula més petita i podia dirigir-se amb més facilitat a tots els assistents. Va ser una ponència planera, directa, molt còmoda i clara. Vam poder relacionar els conceptes explicats amb el dia a dia que estan vivint en les pràctiques dels cicles formatius. Un aspecte que els hi va agradar va ser la interacció amb l’auditori, amb preguntes directes i indirectes per fer-los partícips de la seva ponència.
 • Desprès d’aquesta xerrada vam fer quatre grapes sobre el projecte empresarial d’emprenedoria que dur a terme el centre i que ho va explicar molt bé el professor d’administració d’empreses, Sr. Manel Alonso.
 • A continuació i per finalitzar va intervenir el Sr. Gabriel Domènech que va ser alumne del centre i ara té diverses projectes d’emprenedoria. La seva ponència va tractar sobre la motivació que han de tenir els alumnes per aconseguir els seus propòsits i va transmetre la importància de creure en els seus somnis. Que han de ser perseverant i constants en el dia a dia, deixant a banda la “barrera” dels diners.
 • En definitiva, van ser unes jornades que ells hi van servir per ampliar coneixements i per tenir una visió més ampla del mon comercial. Acabaré amb una frase d’una alumna que deia: “ Va ser una jornada molt profitosa, en la que vam poder veure diferents temes de l’àmbit comercial. Som nosaltres els que hem d’agafar aquests coneixements que experts comparteixen amb nosaltres i aplicar-ho en el nostre futur.”

 


  Visiteu la galeria fotogràfica 

 

Tarragona, 4 de febrer de 2015 

MARISI VILA CÓRCOLES
Cap del Departament de Comerç i Màrqueting.

 

 

 

VALORACIÓ JORNADES TÈCNIQUES FAMÍLIA DE SERVEIS

Element Selection

 

 

Jornada tècnica de Formació Professional Família Serveis socioculturals i a la comunitat

28 de febrer.

Dins del marc de les II Jornades Tècniques de Formació Professional de l’INS F. Vidal i Barraquer, al llarg del mati i de la tarda del dimecres 28 de febrer van tenir lloc un seguit de tallers, activitats i conferències relacionades amb els perfils dels cicles de la família de Serveis a la Comunitat.

En general, tots els grups valoren tot el que es va organitzar al llarg de la jornada com a molt interessant. Els aporta un punt de vista més pràctic als seus coneixements ja que es parteix de les experiències de professionals i d’usuaris en els diferents àmbits dels seus perfils.

En el cas dels cicles d’Educació Infantil, el traspàs de les situacions relacionades amb el menjar que van presentar la directora Sandra Pinilla i l'educadora Gemma Pujol de la llar d’infants Hort d’en Pau d’Altafulla, van estar tant ben documentades que semblava que s’ estès observant en aquell moment com es mostren els infants i del que són capaços de fer per si sols i amb l’ ajuda dels professionals que hi treballen. Aquestes vivències van ser complementades perfectament amb la presentació del llibre “Com han de menjar els infants i els adolescents. Aspectes psicosocials i nutricionals de l’alimentació”, a càrrec de les seves autores Roser Vendrell i Àngels Geis.

La Xerrada sobre “l’Experiència de grups multiedat interactius” a càrrec de Ma Josepa Clavero directora de la Llar d’infants El Ninot i La Taronja dirigida a alumnes de 1r i 2n d'EI de tarda va ser molt interessant , sobretot per ser un tema molt novedós. La davallada de matrícula d' aquestes llars va fer necessari unificar grups d'infants de diferents edats en un sol grup. L'equip educatiu va observar que les interaccions que es produïen entre els infants eren molt enriquidores tant per grans com per petits i els resultats han estat molt satisfactoris. Ara es plantegen continuar en aquesta línia de cara a propers cursos i potenciar els grups interactius. Ho van acompanyar amb imatges. Els alumnes van estar molt motivats per l'experiència i van fer preguntes, van demanar aclariments i fins i tot algun suggeriment. Una alumna de segon va fer pràctiques el curs passat al Ninot i també va poder donar la seva opinió..

Altres activitats, per exemple en el cas del grups d’Animació Sociocultural i Turística, han permès als alumnes posar en pràctica competències pròpies del seu perfil , tant en el taller de maquillatge com en del show dance conduits per alumnes del cicle. Les coreografies que van preparar eren fàcilment ballables i aplicables en una dinamització ja sigui en un hotel, càmping, colònies, campaments,...

Dins del perfil d’Atenció a Persones en Situació a la Dependència, la coordinadora de l’Associació Ment i Salut La Muralla, Paula Ulloa, va fer una presentació del Centre adreçat a persones amb malaltia mental i els objectius que hi persegueixen . Així mateix dues alumnes en pràctiques del cicle, van aportar les seves experiències i les seves vivències. Es va completar amb l’explicació de dos dels usuaris dels tallers, sobre les activitats que hi realitzen, així com les seves pròpies històries de vida.

La conferència “L’Onada, serveis a les persones. Un model basat en l’atenció centrada en les persones” de la Nuria Roselló, directora de la zona nord de l’Onada i Meritxell Caravaca, directora tècnica i formadora de l’Onada, va ser mol interessant i motivadora. Varen fer una dinàmica que va impressionar molt l’alumnat i varen participar activament.

Les professores del CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència van organitzar Dinàmiques de comunicació no verbal, amb activitats com, ballar una coreografia amb el llenguatge de signes, i Coreografia d’una Dansa al voltant de la higiene dins del món sociosanitàri. Es tractava d’aprendre de manera divertida els passos a seguir per la rentada de mans sense aigua.

La xerrada del Dol per part de Mercè Beltran, membre de l’àrea de Psicologia d’AFANOC va ser molt interessant i va agradar molt a l' alumnat.

 

D’altra banda, els alumnes que van participar a la masterclass zumba ho valoren com a una activitat lúdica molt divertida per trencar amb la monotonia de les classes manifestant el desig de què es pogués fer cada setmana a l'hora del pati per exemple.

 

  

Tanmateix, al llarg d’aquests dies s’ha pogut gaudir de l’ exposició fotogràfica "Espais desconeguts" del fotògraf Adrià Borràs, i el seu germà, David Borràs, ex alumne del institut i integrador social al Taller Gresol, a la APPC «la Muntanyeta».

Les seves imatges fusionen art i denúncia; tenen com a epicentre una cadira de rodes col·locada estratègicament en aquells espais que, tot i coneguts per la majoria, són inaccessibles i resten desconeguts per a moltes persones amb diversitat funcional.

Un grup d'usuaris de la Muntanyeta van venir a fer-nos una exhibició de Boccia : esport que va néixer a l'antiga Grècia i va ser recuperat cap als anys 70 als països nòrdics per tal d'adaptar-lo a les persones amb discapacitat. L'Adrià i el Ruben, de la Muntanyeta estan competint a la lliga catalana de Boccia, i van desafiar a alumnes i professors, demostrant-nos que tenen ben guanyat el lloc entre els primers de Catalunya de la seva categoria.

 

Moltes gràcies a tots els professionals, als usuaris i als alumnes per la seva participació desinteressada i que van fer que amb la les seves experiències motivessin als alumnes a començar les pràctiques i poder conèixer de primera mà tot allò que els van apropar a l’àmbit laboral.