Ofertes externes

Aquí podeu trobar totes les ofertes d’ocupació públiques.

Borsa de treball Xarxa Sanitària i social Santa Tecla. Cerquen treballadors/es familiars, gerocultors, auxiliars administratius.
Ofertes públiques d’ocupació de totes les famílies professionals. Convoca la Diputació de Tarragona.
https://www.dipta.cat/ebop/of/comuns/opublica.doc