Oferta 2024/COM09

Codi 2024/COM09 COMERCIAL CANAL HORECA
Data publicació: 03/04/24
Data límit presentació: 18/04/24
Descripció de l’oferta de treball: Empresa del sector de l’alimentació situada al Tarragonès ha obert un procés per incorporar al seu equip un/a Comercial pel canal de distribució HORECA.
La persona candidata s’incorporarà a un equip de professionals molt cohesionat i motivat per la seva feina i que disposa d’una llarga trajectòria en la comercialització d’alimentació a l’activitat d’hoteleria.

Perfil Professional: Titulats/des
Ubicació: Vila-seca
Funcions: 
FUNCIÓ GENERAL:
Identificar, captar, fidelitzar la clientela i estimular les vendes. També donarà suport a la direcció comercial en la formulació, execució i seguiment del pla de màrqueting estratègic i en la confecció del pla operatiu comercial.
FUNCIONS ESPECÍFIQUES I TASQUES:
– Analitzar, prospectar el mercat potencial i estimular les vendes de la clientela actual: cercant i gestionant la informació necessària del mercat per identificar la clientela potencial, seguint els criteris del màrqueting estratègic facilitats per la direcció comercial; Contactant amb els hotels prèviament identificats que són clients potencials -contacte inicial, visites i formalització de les relacions comercials amb la clientela potencial-; Elaborant els calendaris i programant les rutes i les visites comercials de la clientela potencial seguint el pla definit i consensuat amb el director comercial; Mantenint el contacte directe i periòdic amb la clientela potencial i actual per confirmar que té tots els productes necessaris, adients i de qualitat; Detectant noves necessitats de la clientela a cobrir.
– Atendre la clientela: Recollint la informació necessària de les necessitats de la clientela, informant, assessorant i aconsellant-la sobre productes (oferint informació sobre les seves característiques, les especificitats, etc.); Redactant l’oferta, confeccionant el pressupost i enviant-la al client/a; Comprovant que la comanda s’hagi realitzat correctament, amb les condicions pactades i amb el nivell de satisfacció assolit en la venda per part de la clientela.
– Realitzar tasques de gestió i de suport general: actualitzant els preus facilitats pel director comercial en la base de dades corresponent; Facilitant la informació sobre el transport en relació a la comanda de cada client (dies de trànsit, data de lliurament, etc.); Participant en la gestió de l’estoc i avisant quan hi ha poc estoc quan visita el magatzem; Participant en el manteniment i neteja de les instal·lacions; Participant en la preparació de palet; Participant en l’embalatge de productes a enviar i en la seva col·locació a les estanteries quan sigui necessari.
– Fer el seu seguiment dels serveis prestats i resoldre incidències: Fent el seguiment dels KPIs (trucades, seguiment d’ofertes, facturació de vendes, volum d’ofertes, etc. i reportant aquesta informació al director comercial; Contribuint a resoldre les incidències segons el protocol d’actuació de cada tipologia (facturació, enviament, qualitat, transport, etc.) i de la política comercial i sabent a qui ha d’adreçar-se de l’empresa en cada cas; Contribuint al seguiment del nivell de satisfacció general de la clientela i recollint i traslladant els suggeriments i zones de millora al/a la direcció comercial.
– Oferir suport a la direcció comercial: oferint suport en la formulació, execució i seguiment de l’estratègia de màrqueting global i del pla operatiu comercial; Identificant i proposant estratègies i mesures per potenciar la venda o millorar la relació comercial i l’activitat global de tota l’àrea comercial; Oferint suport en la confecció i el seguiment del pressupost anual; Oferint informació sobre l’evolució del mercat en temps real per tal d’identificar noves oportunitats de creixement i amenaces; Confeccionant informes comercials que recolzin el pla operatiu comercial i ajudin a fer-ne el seguiment amb els indicadors de resultats previstos; Preveient i sol·licitant a la direcció comercial els recursos necessaris per l’òptim acompliment del pla comercial; Participant en el llançament de noves línies de negoci en l’àmbit de la restauració (principalment, quan no sigui temporada alta).
– Oferint suport a la resta de departaments; oferint suport al departament compres, administració, logística i transport, en aquelles gestions relacionades directament amb la seva activitat i participant en les reunions d’equip intra i interdepartamentals, ja sigui per tractar temes estratègics com operatius.


Tipus de contracte: Contracte indefinit
Tipus de jornada: Jornada completa
Horari: De dilluns a divendres de 8:30 h. a 13:30 h. i de 15:30 h. a 18:30h
Aquesta organització intenta facilitar la conciliació laboral amb la vida personal, per exemple, aportant flexibilitat en diferents aspectes (horari, etc.) quan la situació i l’activitat ho permeten
 

Requisits:
Titulació: No és imprescindible disposar d’una titulació acadèmica però es valorarà que s’hagin realitzat uns estudis formals, relacionats amb l’àmbit de la comercialització, en general i, en particular, en el sector de l’alimentació. També es valorarà haver realitzat algun altre tipus de formació formal o informal que hagi permès adquirir les competències tècniques requerides.
Sou: La retribució anirà en funció de les competències aportades i tindrà una part fixe i una part variable.
Idiomes: Domini del català, castellà en quant a comprensió, parla i escriptura. Nivell llindar d’anglès, en quant a comprensió, parla i escriptura.
Competències digitals:
– Usuari/a avançat del programes de text i càlcul i del correu electrònic.
– Coneixements i ús d’eines de Comunicació 3.0 i usuari/a habitual de xarxes socials (Linkedin, Twitter, Instagram, etc.)
Experiència: És imprescindible haver realitzat les funcions descrites durant un període mínim d’1 any, principalment, en la comercialització de productes d’alimentació pel canal de distribució HORECA o demostrar que s’han posat en joc totes les competències requerides en aquest període de temps, en diferents àmbits (formals i informals).


Competències tècniques:
– Coneixement del tractament documental relatiu als procediments administratius propis de l’activitat comercial.
– Coneixements en gestió comercial de vendes.
– Coneixements bàsics en màrqueting estratègic i operatiu.
– Coneixement i ús de tècniques d’atenció al client i relacions públiques.
– Coneixements bàsic de gestió d’estoc.
– Coneixements de les característiques del canal de distribució HORECA (principalment, hoteleria).
– Coneixement de la zona geogràfica, entorn sociocultural, etc. principalment, de la zona d’actuació: Cambrils, Vilaseca, Salou, Ametlla de Mar, Peníscola i, puntualment, viatjarà per Andalusia.

Competències transversals: Autoconeixement, disposició a l’aprenentatge, situació en el context, pensament analític i crític, visió estratègica, comunicació, relació interpersonal, treball en equip, responsabilitat, adaptabilitat, organització i planificació estratègica, negociació, gestió de l’estrés i les emocions, iniciativa i autonomia, creativitat i innovació
Altres: