Sol·licitud de convocatòria de gràcia

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.


L'alumne/a   amb DNI/NIE      

Adreça  Població  Codi Postal

Telèfon     E-mail de contacte    

Matriculat/da durant el curs escolar   2023/24    en el grup       

EXPOSO:
Que he esgotat el nombre de convocatòries de qualificació establertes en les normes de permanència en els estudis dels següents mòduls professionals i unitats formatives: 
Si us plau escriviu el nombre i el nom sencer de la unitat formativa          Afegir més UF/Mòduls

    01.  
  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

SOL·LICITO:
La concessió de la convocatòria de gràcia de les unitats formatives anteriorment esmentades.


Política sobre protecció de dades  Mostrar