Sol·licitud de Cert. d'estudis de tècnic superior per accés universitat  

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.

Dades personals:

Nom  1r Cognom 2n Cognom
Edat (anys)   DNI/NIE    e-mail 
AdreçaLocalitat Codi Postal
Telèfon Curs escolar Si actualment sou alumne/a del centre,
seleccioneu el grup
:    

 
Informació adicional  (Entreu informació rellevant que cregueu que ens pot facilitar la realització del certificat)

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUT FRANCESC VIDAL i BARRAQUER


Política sobre protecció de dades  Mostrar