Certificats d'equivalència del nivell de català

El certificat d'equivalència del nivell de català, inclou una gran varietat de casuístiques, que ens fa impossible poder tramitar-ho a través de l'eSecretaria.

És per això que hauria de passar personalment per la secretaria del centre perquè l'hi puguem confeccionar

Més informació sobre certificats d'estudis en català

Horari de secretaria