caesenfr

Secretaria

Tràmits generals del centre

titulacio

Títol d'ESO

El demana directament el centre

 

Títol de Batxillerat i/o el Títol de Tècnic/a (CFP de grau mitjà) i el Títol de Tècnic Superior (CFP de grau superior)

L'alumnat que vulgui sol·licitar el Títol de Batxillerat, el Títol de Tècnic, i/o el Títol de Tècnic Superior, ha de fer el següent:

 1. Ha de passar per la secretaria del centre perquè li donem l'imprès de sol·licitud.
 2. S'haurà de dirigir a una oficina de "La Caixa" de pensions per realitzar l'ingrés corresponent:

  Títol de batxillerat Ordinari 64,30 €
  Família nombrosa
  (sí l'alumne/a presenta el carnet vigent de família nombrosa)
  32,15 €
  Duplicat 15,90 €
  Títol de Tècnic/a Ordinari 64,30 €
  Família nombrosa
  (sí l'alumne/a presenta el carnet vigent de família nombrosa)
  32,15 €
  Duplicat 15,90 €
  Títol de Tècnic/a Superior Ordinari 72,05 €
  Família nombrosa
  (sí l'alumne/a presenta el carnet vigent de família nombrosa)
  36,05 €
  Duplicat 15,9 €
 3. Un cop s'hagi fet l'ingrés, s'haurà de retornar a la secretaria del centre l'imprès de sol·licitud degudament segellat pel banc així com la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI,NIE

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si s'escau

  • Butlletí de les notes finals

És imprescindible retornar l'imprès a la secretaria una vegada realitzar el pagament, en cas contrari, no es tramitarà la sol·licitud del títol i l'alumne/a perdrà l' import ingressat

 

Títol de Tècnic/a Auxiliar (antiga FPI), i/o Títol de Tècnic/a Especialista (antiga FPII)

L'alumnat que vulgui sol·licitar el Títol de FPI i/o FPII , ha de realitzar els següents passos:

 1. Ha de passar per la secretaria del centre perquè li donen l'imprès de sol·licitud.
 2. S'haurà de dirigir a una oficina de "La Caixa" de pensions per realitzar l' ingrés corresponent:
  Títol de Tècnic/a Auxiliar Ordinari 20.88
  Família nombrosa
  (sí l'alumne/a presenta el carnet vigent de
  família nombrosa)
  10,44€
  Duplicat 2.42 €
  Títol de Tècnic/a Especialista Ordinari 51.23
  Família nombrosa
  (sí l'alumne/a presenta el carnet vigent de
  família nombrosa)
  25,62€
  Duplicat 4,60 €
 3. Un cop s'hagi fet d'ingrés, s'haurà de retornar a la secretaria del centre l'imprès de sol·licitud degudament segellat pel banc així com la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI,NIE

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si s'escau

  • Butlletí de les notes finals

És imprescindible retornar l'imprès a la secretaria una vegada realitzar el pagament, en cas contrari, no es tramitarà la sol·licitud del títol i l'alumne/a perdrà l' import ingressat

Recollir títols

Per recollir el títol corresponent, l'alumne/a haurà de portar la següent documentació:

 1. Original del DNI,NIE o passaport
 2. Resguard del Títol

En el cas que sigui una persona autoritzada qui reculli el títol, haurà de portar la següent documentació:

 1. Autorització signada per l'alumne/a, on consti el seu nom, cognom i DNI,NIE/passaport i el de la persona autoritzada.(Els títols són nominals i, per aquest motiu, el pare/mare/o tutor/a legal de l'alumne/a també ha de portar autorització per poder recollir el títol) .
 2. Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de l'alumne/a
 3. DNI/NIE/passaport de l persona autoritzada
 4. Resguard del Títol.

 

PODEU DEMANAR EL TÍTOL DES DE LA SECRETARIA VIRTUAL