caesenfr

Secretaria

Tràmits generals del centre

convalidar

 

CONVALIDACIONS

EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SERA DES DEL MOMENT DE LA CONFIRMACIÓ DE MATRICULA FINS AL 22 D’OCTUBRE.

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia NIF/NIE/PAS
 • Certificat oficial de notes amb el número d’hores cursades

 Consulteu la normativa

 

EXEMPCIONS

EXEMPCIONS DE CATALÀ.

EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SERA DES DEL MOMENT DE LA CONFIRMACIÓ DE MATRICULA FINS AL 30 D’OCTUBRE.

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia NIF/NIE/PAS
 • Certificat d’empadronament
 • Adaptació curricular
 • Informe professor/a de llengua i literatura catalana

 Consulteu la normativa

 

EXEMPCIONS D’EDUCACIÓ FISICA

EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DURANT TOT EL CURS ESCOLAR

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia NIF/NIE/PAS
 • Informe mèdic

 

EXEMPCIONS FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ÉS DURANT TOT EL CURS

DOCUMENTACIÓ: El/la tutor/a informarà als alumnes de la documentació necessària.