Curs amb horari de tarda de dilluns a divendres a partir de les 16:00 hores 
 1. Formulari de previsió de places: https://forms.gle/k8ZBSVopGFBiHYyZ7
 2. Oferta de places: 20
 3. Període de presentació de sol·licituds de l'1 al 7 de juliol de 2021 de 12 a 13 hores. (La sol·licitud de preinscripció s'ha de portar al centre. El model el podreu trobar en el següent enllaç).
 4. Criteris de prioritat i documentació acreditativa: Qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés.
 5. Sorteig desempat a Secretaria el dia 9 de juliol a les 9:00 hores: Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, s'introdueix en una bossa els noms dels que tenen la puntuació que cal desempatar i s'extreuen tants noms com places vacants hi ha.
 6. Publicació de llista provisional: 12 de juliol de 2021
 7. Termini presentació reclamacions: 12 al 16 de juliol de 2021 fins les 13:00 hores
 8. Publicació llista definitiva admesos: 19 de juliol de 2021
 9. Matrícula presencial en el centre del 19 al 23 de juliol de 2021 de 12 a 13 hores.
Únicament tenen accés a fer el curs d'especialització els següents estudis :
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Manteniment Electrònic

Mòduls professionals.
MP1. Incidents de ciberseguretat (99)
MP2. Enfortiment de xarxes i sistemes (132)
MP3. Posada en producció segura (99)
MP4. Anàlisi forense informàtic( 99)
MP5. Hacking ètic (99)
MP6. Normativa de ciberseguretat (66)
MP7. Formació en centres de treball (126)


Actualització: 21 de maig de 2021