CALENDARI CONVOCATÒRIA 2021

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

INSCRIPCIÓ
del 15 (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2021

INSCRIPCIÓ
del 15 (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2021

PAGAMENT DE LA TAXA
23,85€
fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)

PAGAMENT DE LA TAXA
38,35€
fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)

LLISTES PROVISIONALS D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
A partir del 13 d'abril de 2021
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/consulta-resultats/

LLISTES PROVISIONALS D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
A partir del 13 d'abril de 2021
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/consulta-resultats/

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A LA COMISSIÓ:
Del 14 al 27 d'abril de 2021 (en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 13 i dimarts i dijous de 17:30 a 18:30)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

 • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
 • Currículum formatiu.
 • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
 • Sol·licitud d'exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
 • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A LA COMISSIÓ:
Del 15 al 28 d'abril de 2021 (en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 13 i dimarts i dijous de 17:30 a 18:30)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

 • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
 • Currículum formatiu.
 • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
 • Sol·licitud d'exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
 • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS
A partir del 30 d¡abril de 2021

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS
A partir del 5 de maig de 2021

PROVA

Dia de la prova: 5 de maig a les 15:30h.

 • 15:30h. Verificació de la identitat dels aspirants
 • 16h. Primer bloc: part comunicativa i social
 • 18h. Descans
 • 18:30h. Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

PROVA

Part comuna: 12 de maig de 2021 a les 15:30h.

 • 15:30h. Verificació de la identitat dels aspirants
 • 16h. Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
 • 18h. Descans
 • 18:30h. Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

Part específica: 13 de maig de 2021 a les 15:30h.

 • 15:30h. Verificació de la identitat dels aspirants
 • De 16h. a 19h. Matèries específiques triades.

QUALIFICACIONS PROVISIONALS
a partir del 21 de maig de 2021

QUALIFICACIONS PROVISIONALS
a partir del 25 de maig de 2021

RECLAMACIONS
Termini per a presentar reclamacions al centre: del 24 al 26 de maig de 2021

RECLAMACIONS
Termini per a presentar reclamacions al centre: del 26 al 28 de maig de 2021

QUALIFICACIONS DEFINITIVES I EMISSIÓ DE CERTIFICATS
a partir del 28 de maig de 2021

QUALIFICACIONS DEFINITIVES I EMISSIÓ DE CERTIFICATS
a partir del 2 de juny de 2021

 

Més informació a la web del Departament d’Educació:  http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

 

RELACIÓ MEMBRES COMISSIÓ AVALUADORA
PROVES D’ACCÉS A GM

Relació membres comissió avaluadora proves d'accés a GM

 

RELACIÓ MEMBRES COMISSIÓ AVALUADORA
PROVES D’ACCÉS A GS

Relació membres comissió avaluadora proves d'accés a GS