Tota la informació:

  

  

En relació a la informació dels estudis del nostre centre, podreu trobar tota la informació en els següents enllaços:
 

Cicles Formatius de Grau Mitjà. (LOE)

Família professional d’ Administració i Gestió:

Família professional de Comerç i Màrqueting:

Família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat:

Família professional d’ Informàtica i Comunicacions:


Cicles Formatius de Grau Superior. (LOE)

Família professional d’Administració i Gestió:

Família professional de Comerç i Màrqueting:

Família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat:

Família professional d’Informàtica i Comunicacions:

*: DUAL - La realització d'aquesta modalitat d'estudis, sempre dependrà de l'oferta de places per part de les empreses.


Batxillerat

 

L'adreça on podreu trobar tota la informació actualitzada és: