Entrega documentació preinscripció cicles formatius grau superior

La documentació que cal enviar segons el tipus de sol·licitud que heu realitzat, la podeu escanejar o fotografiar i enviar a través d'aquest formulari. La sol·licitud es considerarà validada quan es rebi la resposta per correu electrònic del centre. Únicament cal enviar-la al centre demanat en primer lloc.