Tots els tràmits en la mesura del possible es portaran a terme per correu electrònic
 
MOLT IMPORTANT:
PER RAONS DE SEGURET E HIGIENE. COVID-19

Sempre que accediu al centre serà obligatori:

  • Portar mascareta homologada.
  • Portar material propi.
  • Respectar la distancia de seguretat , 2 metres.
  • No es pot acudir al centre si es presenten símptomes.

Per a fer la sol·licitud és obligatori el número IDALU. Identificació de l'alumnat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016. En el cas de no disposar d'aquest número, us el pot facilitar el centre en el qual esteu matriculats. També en el Departament d'Educació 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

AJUDA I INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

AJUDA
Si ho necessiteu, aquí trobareu ajuda pas a pas sobre el procés de preinscripció i matrícula Batxillerat.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA I TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

DATES DE PREINSCRIPCIÓ
del 27 de maig al 3 de juny

DATES DE MATRÍCULA
del 8 al 14 de juliol

FORMALITZAR LA SOL·LICITUD
web del Departament d'Educació
(no estarà operativa fins que comenci el procés)

 

 L'adreça on podreu trobar tota la informació actualitzada és: