L’Institut F. Vidal i Barraquer té 40 anys d’història. El batxillerat s’imparteix al centre  des de fa 20 anys. És
un institut que s’adapta als canvis socials, constantment innovem per tal d’aconseguir un únic objectiu:
Formar persones, construint futur.