provesaccesDfP

 


Consultes i reclamacions a traves de la eSecretaria del 29 al 31.

Horari de consultes dilluns dia 3 de juny de 16 a 18


QUALIFICACIONS DEFINITIVES 27 DE MAIG

LLIURAMENT DE CERTIFICATS A PARTIR DE LES 12 h

 

 

CALENDARI CONVOCATÒRIA 2019

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Inscripció telemàtica ( pàgina web del Departament d’Ensenyament ) del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març.

Pagament de la taxa: fins a les 22 h del 26 de març.

Inscripció telemática  ( pàgina web del Departament d’Ensenyament ) del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març.

Pagament de la taxa: fins a les 22 h del 26 de març.

Llistes provisionals d’aspirants  admesos i exclosos: a partir del 4 d'abril

Llistes provisionals d’ aspirants  admesos i exclosos: a partir del 5 d’abril

Presentació documentació a la comissió avaluadora al centre: del 5 al 26 d’abril

Presentació documentació a la comissió avaluadora del centre: del 5 al 26 d’abril

Llistes d’admesos definitiva: a partir del 29 d'abril

Llistes d’admesos definitiva: a partir del 30 d'abril

Dia de la prova: 8 de maig a les 15.30 h

Dies de la prova: 15 de maig a les 15.30 h (part comuna)

i 20 de maig a les 15.30 h  (part específica)

Qualificacions provisionals: a partir del 20 de maig

Termini per a presentar reclamacions al centre: del 21 al 23 de maig

Qualificacions provisionals: a partir del 28 de maig

Termini per a presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 27 de maig

Qualificacions definitives i emissió de certificats de prova completa: a partir del 4 de juny

Trobareu tota la informació en l'enllaç següent: 

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Horari d'oficina per a la presentació de documentació:

- Matins: de 10 a 13 h de dilluns a divendres. - Tardes: de 17:30 a 18:30 h dimarts i dijous.