(Informació provisional: subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció i matrícula heu d’anar revisant aquesta pàgina).

A. Criteris d'assignació de plaça

B. Prepara la documentació

C. Calendari

Curs amb horari de tarda de dilluns a divendres a partir de les 16:00 hores 

1. Formulari de previsió de places:   https://forms.gle/Uwx2EM3YPWNjPRm69 (En el cas de no funcionar el vincle al formulari, l’heu de copiar i pegar en el vostre navegador)

2. Oferta de places: 25

3. Període de presentació de sol·licituds del 30 de juny al 6 de juliol de 2022 de 12 a 13 hores. (La sol·licitud de preinscripció s'ha de portar al centre. El model el podreu trobar en el següent enllaç).

4. Criteris de prioritat i documentació acreditativa: Qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés.

5. Sorteig desempat a Secretaria el dia 19 de juliol de 2022 a les 13:00 hores: Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, s'introdueix en una bossa els noms dels que tenen la puntuació que cal desempatar i s'extreuen tants noms com places vacants hi ha.

6. Publicació de llista provisional: 11 de juliol de 2022.

7. Termini presentació reclamacions: 11 al 15 de juliol de 2022 fins les 13:00 hores.

8. Publicació llista definitiva admesos: 15 de juliol de 2022 a les 16:00 hores.

9.Matrícula presencial en el centre del 18 al 22 de juliol de 2022 de 12 a 13 hores.

L'alumnat admès haurà de formalitzar la matrícula en el termini establert i de forma presencial en l’horari indicat en aquest apartat.

Us recordem que podeu autoritzar a qualsevol persona la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar un full d'autorització manuscrit signat perr l'alumne/a i tota la documentació.

9.1 DOCUMENTACIÓ:

Caldrà portar obligatòriament, molt important que no us deixeu res:

* 1 fotografia tipus carnet.
* 1 còpia targeta sanitària.
* Les instruccions de pagament les podeu trobar en la part del darrere del full de matrícula.
Full de matrícula. (En el cas de no poder imprimir i completar, el facilitarem en el centre però mireu de portar un bolígraf).
* Mascareta obligatòria per accedir al centre.

9.2. RESGUARD PAGAMENT MATRÍCULA:

Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament del preu de matrícula en el banc i pujar en aquest enllaç una còpia : Formulari pagament

Únicament tenen accés a fer el curs d'especialització els següents estudis :

  • Títol de tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Manteniment Electrònic

Mòduls professionals
MP1. Incidents de ciberseguretat (99)
MP2. Enfortiment de xarxes i sistemes (132)
MP3. Posada en producció segura (99)
MP4. Anàlisi forense informàtic( 99)
MP5. Hacking ètic (99)
MP6. Normativa de ciberseguretat (66)
MP7. Formació en centres de treball (126)

Tota la informació del Departament d’Educació

Actualització: 15 de març de 2022