(Informació provisional: subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció heu d’anar revisant aquesta pàgina).

A. Criteris d'assignació de plaça
B. Prepara la documentació
C. Calendari
D. ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT ESCOLARITZACIÓ

 Poden participar en aquest procés: 

  • L'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs de l'ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO.
  •  L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.
  • L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys. Per aquest procés només es pot demanar places per al primer curs.

Per a aquest procés només es pot demanar places en el primer curs.

   1. Presentació de sol·licituds (20 al 26 d'abril de 2022). Documentació fins el 27  d’abril. Codi centre: 43005704. Vídeo d'ajuda.
    Accés a cita prèvia en el cas de problemes per a fer la sol·licitud de preinscripció.

   2. Publicació de la llista provisional de sol·licituds admesos i exclosos a aquest procés: (6 de maig de 2022). ELS ASPIRANTS HAN DE COMPROBAR L’ESTAT DE LA SEVA INSCRIPCIÓ PER A SEGUIR AMB EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ.

   3. Presentació de reclamacions (Molt important revisar les llistes provisionals abans de que s'acabi el període de reclamacions). 
    Termini per presentar una reclamació a l'admissió o exclusió en aquest procés: del 6 al 12 de maig de 2022. Utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

   4. Publicació de la llista definitiva d'alumnes admesos i exclosos (16 de maig de 2022)

   5. Publicació de la llista amb puntuació provisional (9 de juny de 2022)

   6. SEGON PERIODE DE RECLAMACIONS a la llista de puntuació provisional. Termini per presentar una reclamació a la puntuació provisional del 9 al 16 de juny de 2022. Utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions. Llistes un cop resoltes les reclamacions.

   7. Publicació de la llista definitiva d'alumnes de continuïtat admesos i llista d'espera (8 de juliol de 2022)
   8. Matrícula (11 al 15 de juliol de 2022)

    8.1. DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

    • 1 fotografia tipus carnet.
    • 1 còpia DNI, NIE+PASSAPORT o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
    • Menors d'edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
    • 1 còpia targeta sanitària.
    • Original i còpia resguard títol d'ESO, o certificat de les qualificacions globals d'ESO, o certificat de la prova d'accés a CFGM, o certificat CAM o d'altres.
    • El dia de la matrícula us informarem de com fer el pagament.
    • Full de matrícula. (En el cas de no poder-lo imprimir i emplenar, el facilitarem al centre però mireu de portar un bolígraf).
    • Mascareta obligatòria per accedir al centre. (Si la normativa ho contempla)

    8.2. CALENDARI DE MATRÍCULA DEL CENTRE 

    Per tal d'organitzar la matrícula i evitar cues innecessàries s'ha establert el següent horari i calendari de matrícula de Cicles Formatius de Grau Mitjà:

    - Dia 11 de juliol d'11:30 a 13:30 hores: alumnat de la família de Comerç.
    - Dia 12 de juliol d'11:30 a 13:30 hores: alumnat de la família d'Administració.
    - Dia 13 de juliol d'11:30 a 13:30 hores: alumnat de la família d'Informàtica.
    - Dia 14 de juliol d'11:30 a 13:30 hores: alumnat de la família de Serveis.
    - Dia 15 de juliol d'11:30 a 13:00 hores: alumnat que no hagi pogut fer la matrícula en els dies assignats.

    Mireu de respectar el calendari i l'horari per la situació sanitària actual.

    Us recordem que podeu autoritzar qualsevol persona per a la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar tota la documentació, un full d'autorització manuscrit i signat per l'alumne/a i el/la tutor/a legal en el cas de menors d'edat.

    8.3. PAGAMENT MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA 

    Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament del preu de matrícula al banc i pujar en aquest enllaç una còpia del resguard:  Formulari pagament 

E. RESTA ALUMNAT

 1. L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO anteriorment a l'any 2022 en què es presenta la sol·licitud  o que està cursant el 4t curs de l'ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.

   1. Presentació de sol·licituds (17 al 23 de maig de 2022). Documentació fins el 24  de maig. Codi centre: 43005704.  Vídeo d'ajuda.
    Accés a cita prèvia en el cas de problemes per a fer la sol·licitud de preinscripció.

   2. Publicació de la llista amb la puntuació provisional (9 de juny de 2022)

   3. Presentació de reclamacions (Molt important revisar les llistes provisionals abans    de que s'acabi el període de reclamacions). Del 9 al 16 de juny de 2022: presentació de reclamacions utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.Llistes un cop resoltes les reclamacions.

   4. Publicació de la llista definitiva de la resta d'alumnes admesos i llista d'espera (15 de juliol de 2022)

   5. Matrícula (18 al 22 de juliol de 2022)

    5.1. DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA  

    • 1 fotografia tipus carnet.
    • 1 còpia DNI, NIE+PASSAPORT o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
    • Menors d'edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
    • 1 còpia targeta sanitària.
    • Original i còpia resguard títol d'ESO, o certificat de les qualificacions globals d'ESO, o certificat de la prova d'accés a CFGM, o certificat CAM o d'altres.
    • El dia de la matrícula us informarem de com fer el pagament.
    • Full de matrícula. (En el cas de no poder-lo imprimir i emplenar, el facilitarem al centre però mireu de portar un bolígraf).
    • Mascareta obligatòria per accedir al centre. (Si la normativa ho contempla)

    L’alumnat queda oficialment matriculat quan ha entregat tota la documentació i formalitzat el pagament o justificant de la bonificació d’aquest. En cas contrari es donarà de baixa.

    5.2. CALENDARI DE MATRÍCULA DEL CENTRE

    Per tal d'organitzar la matrícula i evitar cues innecessàries s'ha establert el següent horari i calendari de matrícula de Cicles Formatius de Grau Mitjà:

    - Dia 18 de juliol d'11:30 a 13:30 hores: alumnat de la família de Comerç.
    - Dia 19 de juliol d'11:30 a 13:30 hores: alumnat de la família d'Administració.
    - Dia 20 de juliol d'11:30 a 13:30 hores: alumnat de la família d'Informàtica.
    - Dia 21 de juliol d'11:30 a 13:30 hores: alumnat de la família de Serveis.
    - Dia 22 de juliol d'11:30 a 13:00 hores: alumnat que no hagi pogut fer la matrícula en els dies assignats.

    Mireu de respectar el calendari i l'horari per la situació sanitària actual.

    Us recordem que podeu autoritzar qualsevol persona per a la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar tota la documentació, un full d'autorització manuscrit i signat per l'alumne/a i el/la tutor/a legal en el cas de menors d'edat.

    5.3. PAGAMENT MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR  OBLIGATÒRIA 

    Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament del preu de matrícula al banc i pujar en aquest enllaç una còpia del resguard:  Formulari pagament 

 F. GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA

 1. Places vacants (22 de juliol de 2022 a partir de les 16:00 hores). Es publicaran les places vacants a les quals podrà optar només l'alumnat en la llista d'espera. (enllaç llista d’espera)

2. Sol·licituds de places vacants de la llista d'espera (22 de juliol de 2022).

Es podran demanar les places vacants. Únicament l'alumnat de la llista d'espera (Llista d’espera) i fins les 13:00 hores del dia 25 de juliol. Us recordem que únicament hi ha llista d'espera en els estudis i centre que s’ha demanat en primera opció. (Formulari demanda de places). L'alumnat de llista d'espera del torn de matí, podrà demanar també les places del mateix estudi del torn de tarda. Enviat el formulari, rebreu un correu amb les dades facilitades en el formulari que us servirà de resguard i que haureu de conservar. En el cas de no rebre el correu, ho podeu indicar a l'adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

ALUMNAT DE CONTINUÏTAT: Places que s’han donat de la llista d’espera (Llista alumnat amb plaça) i podran passar a formalitzar la matrícula.

RESTA ALUMNAT: Places que s’han donat de la llista d’espera (Llista alumnat amb plaça) i podran passar a formalitzar la matrícula.

L'assignació de places es farà per ordre de llista d'espera i via.

3. Matrícula de la llista d’espera (únic dia de matrícula 26 de juliol de 2022) de12:00 a 14:00 hores. Cal portar la documentació que s’indica en l’apartat de  DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITAZAR LA MATRÍCULA.

G. AMPLIACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LA 2ª FASE D’ADMISSIÓ DE PARTICIPANTS EN LA PREISNCRIPCIÓ.

1. NOVETAT Segona fase d'admissió (14 al 16 de setembre de 2022). Alumnat sense plaça que ha fet preinscripció, pot ampliar la demanda de places a centres amb vacants. Llistat de vacants.

2. Publicació de la llista d’admesos (21 de setembre de 2022

3. MATRÍCULA (21 i 22 de setembre de 2022, en horari de 9 a 11 hores)

LA MATRÍCULA ES REALITZA DE MANERA PRESENCIAL ELS DIES 21 I 22 DE SETEMBRE DE 2022, DE 9 A 11 HORES.  L'ALUMNAT QUE NO REALITZI LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA

Tota la informació de preinscripció de CFGM

 

Problemes de preinscripció i matrícula
 
En el cas de no estar inclòs en les llistes d'admesos o en la llista d'espera dels estudis que voleu fer, completeu aquest formulari.

En aquestes situacions el centre no pot fer res, per arreglar aquests errors de preinscripció o oblits fins que no s'acaba el termini oficial de preinscripció i matrícula. Però finalitzat aquest termini, si hi ha places al centre dels estudis que voleu fer, us podrem avisar per si continueu estan interessats en possibles vacants.

També traslladarem aquestes dades a l'administració per tal que sigui conscient d'aquests problemes i miri de ficar alguna solució.
 
A partir del 26 de setembre us avisarem, però hi ha poques places i molta demanda de preinscripció. Gràcies
 

Actualització: 29 de juliol de 2022