caesenfr

El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

instalac

 

 • Aules docents (amb equip informàtic i de projecció), especials i de serveis
 • 1 laboratori de química
 • Aula de pràctiques per els Cicles Formatius de Serveis a la Comunitat
 • 1 aula, per a simulació Atenció Persones amb Situació Depencencia
 • Aula de Simulació empresarial
 • Aula de Pràctiques Comercials
 • Aula de psicomotiricitat
 • Aula multimèdia
 • Aules d'informàtica
 • Aules Taller d'informàtica
 • Biblioteca
 • Sala d'estudi, amb ordinadors
 • Aula Punt Informació Juvenil i recerca de feina
 • Aula de Tecnologia
 • Campus virtual, un entorn virtual per a la docència, la informació, la comunicació i la gestió de tota la comunitat educativa, basat en l'aprenentatge col·laboratiu
 • Wifi a tot el centre
 • Cafeteria
 • Camp de Basquet