caesenfr
  • FAMÍLIA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

panelInfo

 

Departament d'Informàtica de l'Institut Vidal i Barraquer de Tarragona.

El nostre departament es fa càrrec dels estudis de Formació Professional de la Família d'Informàtica i Comunicacions a l'Institut. Impartim la majoria dels Cicles Formatius contemplats en la normativa per aquesta família professional, tant en Grau Superior, com en Grau Mitjà.

El nostre propòsit és formar Tècnics d'alt nivell i contribuir a la seva integració social. Com a conseqüència d'això el nostre alumnat, en finalitzar els estudis, ha d'assolir els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats establertes per a cada cicle que li facilitaran el seu desenvolupament integral i la preparació per incorporar-se a la vida activa o accedir a estudis posteriors.

Volem formar persones responsables i competents, d'acord amb les necessitats i els requeriments de la societat, per tal de contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre de valors com la llibertat, la tolerància i solidaritat.